2017 Winners

פרסים לדוקטורנטים מצטיינים 2017

בכינוס השנתי שהתקיים במארס 2017, העניק האיגוד פרסים ל- 6 דוקטורנטים מצטיינים שתחום המחקר שלהם בהנדסה ביורפואית

רשימת הזוכים בפרסים

אלון דיאמנט-כרמל, מאוניברסיטת ת"א, בהנחיית פרופ' תמיר טולר
נושא המחקר: פיתוח מודלים להדמיית והנדסת ביטוי גנים על סמך מדידות רחבות היקף

אור פרלמן, מהטכניון, בהנחיית פרופ' חיים אזהרי
נושא המחקר: חקר שיטות משולבות לצורך גילוי והדמיה של ננו-חלקיקים

שירה לנדאו, מהטכניון, בהנחיית פרופ' שולמית לבנברג
נושא המחקר: בחינה ביופיזיקלית של מורפולוגית רשת כלי דם ברקמה מהונדסת

אשרה בצר, מאוניברסיטת בר אילן, בהנחיית פרופ' רחלה פופובצר
נושא המחקר: פיתוח טכנולוגיות מבוססות ננו-חלקיקים לצורך דימות, מעקב אחרי תאים וטיפול במחלות מוח, כגון דיכאון והתמכרות

עודד פנקס, מאוניברסיטת ת"א, בהנחיית פרופ' מיטל זילברמן
נושא המחקר: חומרי איטום רפואיים חדשניים מבוססי ג'לטין ואלגינט המכילים חומרים המוסטטיים

ענבר יריב, מאוניברסיטת בר אילן, בהנחיית פרופ' דרור פיקסלר
נושא המחקר: פיתוח שיטה אופטית לזיהוי חומרים ברקמות ותווכים ביולוגיים