Prizes

פרסים לדוקטורנטים ומסטרנטים מצטיינים בהנדסה ביורפואית

האגודה הישראלית להנדסה ביורפואית (ISMBE) תעניק בכנס השנתי פרסים לדוקטורנטים ולמסטרנטים מצטיינים שתחום המחקר שלהם בהנדסה ביורפואית.

מנחים של סטודנטים מוזמנים להגיש מועמדות של דוקטורנט אחד ו/או של מסטרנט אחד שמבצע מחקר בהנחייתכם ושהישגיו בולטים.

המנחים מתבקשים לשלוח עד תאריך ה- 16 בינואר (ישירות, לא על ידי הסטודנטים או דרכם) קובץ אחד שיכלול:

  1. קורות חיים של המועמד (השכלה+ ממוצעי ציוני תארים ראשון ,שני וכן שלישי לדוקטורנטים, ניסיון בעבודה בתחום, פרסים, מאמרים, השתתפות בכנסים, התנדבות).
  2. המלצת מנחה והמלצה נוספת ממישהו שעימו המועמד עבד.
  3. תקציר המתאר את המחקר של המועמד (עד עמוד אחד)

כתובת לשליחה: Nkappon@paragong.com

נא לשלוח מייל נפרד לכל מועמד (עד מועמד 1 מכל תואר מכל מעבדה) ולציין בכותרת של האימייל את שם המועמד ואם הוא סטודנט לתואר דוקטור או מסטר

פרופ' מיטל זילברמן, נשיאת האיגוד הישראלי להנדסה ביורפואית

פרופ"מ דפנה ויס, ראש הוועדה המדעית של האיגוד הישראלי להנדסה ביורפואית